AVGIFTSFRI SIMSKOLA UNDER SOMMAREN

Motion till kommunfullmäktige: Avgiftsfri simskola under sommarlovet för grundskoleelever i Kumla kommun. Många ungdomar går ut grundskolan utan att klara simkunnighetsprovet som är inskrivet i skolans läroplan. Att kunna simma och få bada med sina vänner är en stor frihet, simning är skonsam träning och ett bra sätt att lära känna sin egen kropp.

Att kunna simma kan vara skillnad på liv och död. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn näst efter trafikolyckor. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) dör ungefär tio barn i drunkningsolyckor per år. I statistiken finns en överrepresentation av barn med utomeuropeisk bakgrund med föräldrar från länder där få kan simma, genomsnitt 9,3 barn per år. Sextio procent av barnen var under sju år och merparten var pojkar Dessa barn hittas ofta på djupt vatten, vilket enligt MSB indikerar att de har badat med vänner som trodde att de kunde simma. Ett barn som drunknar är en stor tragedi. Därför har skolan ett oerhört viktigt uppdrag att lära alla barn att simma.

När Skolverket under 2010 granskade simkunnigheten i årskurs fem visade det sig att 7 800 barn, 8,3% av eleverna, inte var simkunniga. För många familjer är det inte ett alternativ att sätta barnen i simundervisning som bedrivs av föreningar eftersom dessa tar ut höga avgifter per barn och termin. Fler kommuner har infört avgiftsfria simskolor, bland annat Malmö, Göteborg m.fl.

Simning är en bra form av motion och ger förutsättningar för en god hälsa. Fler skulle säkert utnyttja dessa möjligheter om man var simkunnig och känner att man kan klara av nödsituationer. Centerpartiet Kumla tycker därför nu att det är dags att Kumla kommun i likhet med andra kommuner inför gratis simundervisning. Det får inte vara en klassfråga om man ska få möjlighet att lära sig simma eller inte.

Vi ser med anledning av pandemin/Covid-19 att fler än någonsin har slutat idrotta, fler barn/unga har blivit stillasittande och inte kunnat delta pga. stängda anläggningar - rekommendationer som kraftigt begränsat alla former av idrott, inte minst simning. Vi ser att det finns ett stort behov av att skapa möjligheter för fler barn/unga att få delta och kunna utöva idrott igen.

Vi vet att Kumla kommun har ett högt antal timmar med simundervisning i skolan, men ser trots detta att det finns behov av att få fler barn/unga till simundervisning.

Centerpartiet Kumla tycker därför att det nu är dags att likt flera andra kommuner införa gratis simskola under sommaren/sommarlovet 2022. Vi vill att Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att möjliggöra en avgiftsfri simskola enligt denna motion. Det varken får eller ska vara en klassfråga om man ska få möjlighet att lära sig att simma eller inte.

Magnus Claesson, Karin Lindqvist Kax