FRAMTIDENS PENDLARPARKERING

Motion till kommunfullmäktige avseende parkeringshus vid kumla station

I Kumla pendlar ca 5 000 personer till Örebro varje dag. Vi behöver hjälpa dem att välja att åka kollektivt. I Kumla kommuns olika dokument med riktlinjer inför framtiden belyses vikten av en utvecklad kollektivtrafik som en faktor till att bli ett hållbart samhälle. En viktig del i pendlingen är smidig parkering, korta transfertider och god turtäthet.

Centerpartiet Kumla anser att om vi måste hjälpa våra invånare genom att ge dem rimliga alternativ och vi måste tänka innovativt. Vi måste redan nu planera och börja bygga för framtidens hållbara kollektivtrafik.

I Centerpartiet Kumlas vision för framtidens kollektivtrafik vill vi förenkla för de pendlare som tar bilen till Kumla station, därför skulle vi vilja se ett nytt parkeringshus i direkt anslutning till stationen. Parkeringshuset ska byggas hållbart, det ska täckas maximalt med solceller vilka ska genererar el till de elbilar som parkerar i dess garage. Möjlighet att ladda elbilar i Kumla är mycket begränsad och detta skulle fylla ett behov.

Tillsammans måste vi hjälpas åt att nå satta mål för ett hållbart samhälle – att underlätta för Kumlas pendlare till hållbara transporter via tåg och buss.

För att följa Kumla kommuns vision för resor 2025, översiktsplan 2040 och för att skapa en hållbar kollektivtrafik föreslår Centerpartiet Kumla:

- att fullmäktige ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda byggnation av ett parkeringshus med laddstolpar för elbilar som dels drivs via solceller, batterilagning och elnätet i anslutning till Kumla Station.

- att byggnationen kan göras av kommunen, något av bolagen eller en markanvisning för en privat aktör.

Jan Engman, Magnus Claesson och Karin Lindqvist Kax

Centerpartiet Kumla