vision KUMLA 2030

I Kumla kommuns egen framtidsvision strävar man efter att vara liiite bättre. Det vill man göra genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta vara på den närhet som finns.

Centerpartiet Kumla anser att det behövs mer än bara ord för att uppnå denna vision. Vi ser att vi måste satsa på innovationer och nya lösningar redan nu för att nå de satta målen i framtiden. Därför kommer vi inom kort presentera några framtidsscenarion där vi tänker innovativt kring hur vi kan använda befintliga resurser och därmed t.ex. freda viktig jordbruksmark; hur vi kan använda något som setts som en begränsande barriär till en innovativ lösning på kollektivtrafik och hur vår största miljöskam kan vändas till en viktig lärdom. Framför allt hoppas vi på att utbilda kommande generationer så att de är redo att ta över med ännu fler kreativa lösningar.

Vi vet att framtidens problematik kan lösas med nytänkande, kreativitet och problemlösning. Har du egna idéer på framtidens Kumla? Tveka inte att kontakta oss – tillsammans hjälper vi Kumla in i framtiden.