Kultur, fritid och idrott

Bild

Det civila samhället, där människor frivilligt organiserar sig i föreningar och andra typer av grupper, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat.

Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör ryggraden i ett öppet samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati.

Ett samhälle med blomstrande kultur och bildning, som innefattar alla, ger de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Ett samhällsstöd till kultur har uppenbara vinster, från att stärka civilsamhället och skapa plattformar för unika talanger, till att vårda och utveckla ett kulturarv som kan förmedla viktiga insikter och vår historia och hembygd.

Politiken kan stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer, finansiera dess infrastruktur och beskatta det så lite som möjligt. Vi kan gynna socialt företagande som kan hjälpa oss att bidra med innovativa lösningar.

Frågorna som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.