10. Carina Lund

MariaP

Jag kommer från Jönköping men bor sedan 23 år i Motala med man och tre barn. Jag är specialpedagog/utvecklingsledare och arbetar som biträdande rektor. Jag brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö, stå upp mot rasism och främlingsfientlighet, utbildning och aktiv fritid.

En kommun som står upp för alla människors lika värde och som värnar om kvinnors rättigheter och trygghet. En kommun som värnar sin natur och verkar för ett hållbart nyttjande av sina naturvärden. En kommun med utbildningar av hög kvalitet för olika åldrar och behov. En kommun med en mångfald av fritidsaktiviteter för alla kommuninvånare. En kommun som är en attraktiv arbetsgivare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.