11. Thomas säfström

MariaP

Jag är en egen företagare, 59 år, som är bosatt på landsbygden. Mitt engagemang för Centern beror mycket på att det är ett parti som har småföretagande och jämställdhet som viktiga frågor. Varför jag engagerar mig i politiken är för att jag tycker det är viktigt att värna om möjligheten att vara en del i en demokrati.

Frågor som berör mig starkt är sociala och utbildningsfrågor. Där är min vision att tillsätta resurser runt barns vardag och skola för att skapa trygghet istället för att behöva göra stora insatser senare i livet.

Motala kommun ska vara en trygg plats för alla. Viktigt är att skola och omsorg är fungerande, att både barn och de som arbetar i skolan har en trygg miljö.
Öka antalet personer som kan få möjlighet till egen försörjning.
Arbeta vidare med integration för nyanlända.

Resurser till elevhälsan.

Använda kultur och estetiska delar för att stimulera inlärning i skolan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.