2. sten westberg

MariaP

Numera pensionerad från arbetslivet, men har ersatt det med ett större föreningsliv. Politiska frågor jag brinner för: Landsbygdutveckling. Bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett bra företagsklimat. En kommun som präglas av humanism.

Min vision för Motala kommun: Utveckling av Motala kommun som Sveriges bästa boendekommun – både på landsbygd och i tätort. Utveckla besöksnäringarna i kommunen. Bra välfärd för alla åldersgrupper. Att ett Campus tar plats i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.