3. karin westberg

MariaP

Bor i Västra Stenby. Sångerska, sångpedagog och musikdramatiker.

Kultur, fritid, idrott, skolan och landsbygdsfrågor är mina huvudfrågor där jämställd och jämlik resursfördelning beaktas. Likvärdig utbildning var du än bor, landsbygdsorter är tillväxtorter. Vågskålarna för investeringar och satsningar på kultur, fritid och idrott ska väga jämt. Många av dessa satsningar är tidiga insatser för våra barn och ungdomar. Jag vill arbeta med och lyfta hela kommunens attraktionskraft genom att stärka de tillgångar vi redan har och öppna för nysatsningar! Motala kommun – en kommun där man vill stanna kvar, flytta till, arbeta och starta företag i och besöka!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.