4. bengt åke karlsson

MariaP

Jag bor strax utanför Motala där jag tidigare var lantbrukare. Idag jobbar jag deltid med politik och föreningsuppdrag.

Att utveckla Motala till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Bästa boende och företagskommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.