5. Lars karlsson

MariaP

Jag är lantbrukare och entreprenör. Bor utanför Godegård med min fru. Har 3 vuxna barn.

Se hela kommunen och ge förutsättningar för alla som bor här ett bra samhälle. Bredband i hela kommunen. Skola där alla barn ses. Omsorg och medmänsklighet i alla beslut.

En kommun där man vill och kan bo hela livet. Vi tar vara på den miljö och natur som vi har. En kommun där individen syns och har möjligheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.