6. lena berglert

MariaP

Uppväxt i Klockrike bor sedan 12 år i Borensberg. Pensionär och fritidspolitiker. Har och har haft olika politiska uppdrag i kommun och region. Mitt intresseområde är vård och omsorg.

Det ska vara tryggt att åldras. Mera regelbunden och färre antal personer i hemtjänsten som besöker samma vårdtagare per vecka. Detta ökar tryggheten för den enskilde.

Att personal vidareutbildas i demenssjukdomar och psykisk ohälsa (Specialistundersköterskor).

Ensamhet med stigande ålder är ett stort problem i samhället. Därför bör kommunen se till att det byggs Trygghetsbostäder 70+ boende med gemenskapslokaler där de boende kan träffas för olika aktiviteter. Nytt äldreboende i Borensberg där det kan finnas några korttidsplatser.

Det ska finnas bredband i hela kommunen för att kunna nyttja den digitala utvecklingen även inom omsorgen.

Att kommunen ser till att det finns byggbara tomter även i de mindre tätorterna för

inflyttning av bl,a, barnfamiljer för att behålla skolorna på landsbygden.

Laddstolpar ska finnas på flera parkeringar i kommunen.

En kollektivtrafik även på kvällstid för landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.