9. Mats jonsson

MariaP

Tjänstgjort som präst i Norrbotten, i förortsmiljö i Stenhagen i Uppsalas utkant och samtidigt som fängelsepräst. Erfarenhet av samarbete i sociala frågor och integrationsarbete med andra samhällsaktörer. Har kännedom om olika minoritetsgrupper, bl a resandefolk och romer. Sommarboende på Vålberga sedan 1980 och numera permanent.

Landsbygdens och småorternas vitalisering. Arbetsro och frihet från mobbning i både stora och små skolor. Bättre integration. Effektiv kriminalvård genom bättre samarbete mellan olika myndigheter. Ett samhälle med balans mellan människa, djur och växter.

En kommun där miljö, service och infrastruktur gör det lika angenämt att bo i tätort, småort eller glesbygd. Att arbetslivet finner nya nischer även inom Motalas traditionella näringsliv som teknik och verkstadsindustri. Att i samverkan med Tekniska verken m fl möjliggöra ålarnas vandring mellan Vättern och Östersjön utan att massakreras i kraftverken. Att utanförskap och kriminalitet motverkas genom tidigt förebyggande arbete, där olika aktörer samverkar på ett prestigelöst sätt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.