Centerpartiet beslutar om fjärrundervisning I nytt skolpolitisk program

Lars Carlsson, ordförande Centerpartiet i Motala, och Felix Grönqvist, politisk sekreterare, är nöjda med det nya skolpolitiska program Centerpartiet har antagit under helgen.

Under Centerpartiet stämma i Karlstad har partiet antagit ett skolpolitiskt program som fokuserar på kunskap, elevers lika möjligheter att utvecklas och lära samt ett stärkt barnperspektiv. Programmet innehåller också beslut om att verka för att fjärrundervisningen ökar.

Det är nödvändigt att vi ökar användandet av den teknisk och infrastruktur som finns för att ge jämlika förutsättningar i skolan – oavsett om man är elev på en landsbygdsskola, i centralorten eller i huvudstaden. Genom fjärrundervisning kan kompetens delas över hela landet och lärare skulle kunna fördela sin tjänst på flera skolor utan att själva dagligen behöva åka mellan de olika skolorna. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, ökar kvalitén och tillgängligheten. Det här är också en viktig landsbygdsfråga, som kan höja de små landsbygdsskolornas unika pedagogiska miljöer.

Bland de antagna motionerna till stämman finns även beslut om att särskolans uppdrag även ska omfatta förskolan, så att inga elever med särskilda behov behöver gå i en klass som inte passar deras förutsättningar. Centerpartiet vill även satsa på elevhälsan, lärarassistenter, bättre studiemiljöer och minska onödig administration.

Vi flyttar fram våra positioner på det skolpolitiska området i och med detta program. Bland annat vill vi se att utbildningens syfte ska vara att varje individ ska utvecklas till sin fulla potential, få relevanta kunskaper och bildas. Kunskapsfokus i läroplanen ska öka, och det ska tydliggöras i skollagen att utbildningen också ska utveckla ansvarstagande och respektfullt uppträdande. Vi har äntligen ett skolprogram värt namnet.

/ Felix Grönqvist

Relaterade nyheter