Diskussionskväll!

En skola med både ramar och kramar

Idé- och diskussionskväll - vad vi vill med skola i Norrköpings kommun   

Måndag 18 november kl 18.30 – 21.00 i Centerpartiets lokal Nygatan 105 i Norrköping (mitt emot Stadsbiblioteket)

Vi utgår från programmet som fastställdes vid partistämman i Karlstad förra månaden och diskuterar sedan fram vad vi ska göra lokalt i Norrköping valperioden 2014 – 2018.

Leif Andersson från Centerpartiets regionkontor i Sydost kommer att leda diskussionen, tillsammans med våra företrädare i Barn- och Ungdomsnämnden samt Gymnasienämnden.

Vi är angelägna om att just dina idéer kommer fram, så vi hoppas du har möjlighet att komma. Du kan förbereda dej genom att läsa om vad partistämman  beslutade via www.centerpartiet.se

Ytterligare Idé- och diskussionsträffar på andra teman är planerade den 27 november samt 9 december

Välkommen och ta gärna med vänner och bekanta som du tror är intresserade!

Inbjudan som pdf-dokument