Kretsstyrelse & Gruppmöte

Kretsstyrelsen och förtroendemannagruppen träffas

Mötet äger rum på C-expeditionen (Nygatan 105B)