Kretsstyrelse

Kretsstyrelsen sammanträder

18.00 - ca 21.00 på C-expeditionen (Nygatan 105B)