Norrköping
Centerpartiet lokalt

Kommunfullmäktige

Sessionssalen, Rosen