Gruppmöte & kretsstyrelsemöte

Förtroendemannagruppen, kretsstyrelsen samt intresserade!

IGruppmöte och kretsstyrelsemöte, 17.30 - ca 20.00 på C-expeditionen (Nygatan 105B)