Centerpartiets riksstämma

Stämman 2017 äger rum i Malmö 28 september till och med 1 oktober

För mer information se Centerpartiets rikssida.

Norrköpingskretsen har ett ombud - Kerstin Sjöberg.