Gruppmöte & Kretsstyrelse

Förtroendemannagruppen, kretsstyrelsen och intresserade!

Gruppmöte & kretsstyrelse, klockan 17.30 - ca 20.00, C-exp (Nygatan 105B)

Välkommen!