Årsmöte med Vikbolandscentern och Kuddby C-avdelning

Alla medlemmar i Centerpartiet på Vikbolandet kallas/inbjuds till årsmöte torsdag 12 mars 2020, kl 18.30 i Ö Stenby-Konungsunds bygdegård.

Vi börjar med offentligt möte kl 18.30 – 20.00 på temat Skolan på Vikbolandet – hur ser det ut idag och hur vill vi utveckla den? Medverkan av chefen för utbildningskontoret i Norrköpings kommun Sofie Lindén, verksamhetschef Jenny Östlund samt utvecklingsgruppen vid Vikbolandsskolan. Tanken är att de som är intresserade sedan kan fortsätta arbetet i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, med start den 8 april kl 18.30. Sprid gärna inbjudan till de som kan vara intresserade, man behöver inte vara medlem för att komma!

Kaffe och smörgåstårta till självkostnadspris, ca 40 krÅrsmötesförhandlingar ca 20.30 Vikbolandscentern och Kuddby Centerpartiavdelning var för sig

Välkomna!

Klas Fredriksson, ordf. Vikbolandscentern och Bertil Hansson, ordf. Kuddby C-avdelning