Skolan på Vikbolandet – hur ser det ut idag och hur vill vi utveckla den?

Medverkan av chefen för utbildningskontoret i Norrköping Sofie Lindén och verksamhetschefen Jenny Östlund samt utvecklingsgruppen vid Vikbolandsskolan.

Finns intresse för fortsatt arbete planerar vi en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med start den 8 april.

Torsdagen den 12 mars 2020, klockan 18.30-20.30 (inklusive kaffe och smörgåstårta till självkostnadspris) i Östra Stenby-Konungsunds Bygdegård

Anmälan om deltagande till:
Pernilla Claar Granqvist, 070-224 96 35, pernilla.claar@gmail.com
Ann-Louise Israelsson, 070-699 17 38, vikboturist@hotmail.com

VÄLKOMMEN!

Mötet äger rum i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan