Kretsstyrelsemöte

Kretsstyrelsen sammanträder

Möte, klockan 18.00 - ca 20.00, på C-exp (Nygatan 105B) eller digitalt pga pandemin