Kyrkovalsdag

Centerpartiet deltar i kyrkovalet!

Denna dag har de som är medlemmar i Svenska Kyrkan möjlighet att påverka vilka som ska vara med och styra de nästkommande fyra åren. 

Lokalt i Norrköping finns våra medlemmar på valsedeln ATK - Alla Tiders Kyrka