Diskussionsgrupp Samhällsbyggnad

UPPSTARTSMÖTE

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 1 augusti kl 18-20 träffas temagruppen Samhällsbyggnad för ett uppstartsmöte.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Lina Cederlöf Lundgren för mer information.