Diskussionsgrupp Skola utbildning och barnomsorg

UPPSTARTSMÖTE

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 20 juni kl 18:30-20 träffas temagruppen Skola, utbildning och barnomsorg digitalt för ett uppstartsmöte.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Camilla Hahn för mer information.