Diskussionsgrupp Vård och Omsorg

UPPSTARTSMÖTE

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 4 juli kl 18-20 träffas temagruppenVård och omsorg digitalt för ett uppstartsmöte.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Markus Åkerman för mer information.