Våld i nära relationer – hur går det att förebygga i boendemiljön?

Centerkvinnorna i Norrköping har fått nog. Det är inte anständigt för Sverige att var 5:e barn får bevittna våld i hemmet. Detta samhällsproblem drabbar inte bara den familjen där våldet förekommer, utan det blir en otrygg stämning i hela huset. Norrköping kan bättre

Vi erbjuder en eftermiddag med flera perspektiv, däribland hur det är att redan vara en utsatt person till exempel på grund av sin sexuella läggning om det också förekommer våld i ens trappuppgång. Vi kommer lyfta hur det går att förebygga dessa brott genom att grannar går ihop och agerar “första linjens försvar” i ett överenskommet arbetssätt. Det redan etablerade konceptet heter Huskurage. Vi erbjuder både talare och chans till enskilda samtal med Centerpartiets HBTQ-nätverks talesperson, Stadsmissionen, Hyresbostäders Centerrepresentant, Bostadsrättsföreningen på Trozelligatans ordförande och fler Centerkvinnor som i sin profession jobbar med den här typen av frågor. Vi fördömer våldet men aldrig människan. Vi bjuder på kaffe och kaka så länge det räcker.

Talare:

  • Anna Edebo, ordförande för CK Norrköping. Om Huskurage och varför vi tycker det är viktigt att vi som samhälle och individ bryr oss om vår nästa. Oavsett om nästan är HBTQ, straight, invandrare, ursvensk, ren eller drogberoende, vi bryr oss när vi knackar på. Vi bryr oss när vi ringer polisen. Samhällets stöd kan inte hjälpa om det inte vet om.
  • Elisabet Permvall, ordförande i bostadsrättsföreningen där eventet äger rum. Hur tar vi oss an Huskurage? Hur går det att samverka inom en förening för att jobba förebyggande och skapa en bra boendemiljö?
  • Sanna Detlefsen, direktor, Stadsmissionen. Nytt boende för utsatta kvinnor med beroendeproblematik. HBTQ-personer löper större risk att drabbas av olika beroenden.
  • Embla Hahn, frivårdsinspektör, Kriminalvården. Om vilka program som finns inom Kriminalvården för att behandla och förebygga våld i nära relationer.
  • Claes Nyberg, Centerpartiets ordförande i HBT-nätverket. Om att vilja bli accepterad för den man är.
  • Diana Lyrholm Ringborg, CK-ledamot och leg psykoterapeut. Att förstå och hantera våld.
  • Christian Widlund, Centerpartiets ordförande i Norrköping och styrelsemedlem i Hyresbostäder. Hur jobbar Hyresbostäder med att förebygga våld i hemmet. Hur går det?

Arrangemanget är en del av East Pride 2021. Moderator är Veronica Larsson, CK Norrköping.

Tid: 28 augusti kl 14-15

Plats: innergården på Trozelligatan 1