Krets- & Nomineringsstämma

Onsdagen 16 februari 2022, klockan 18.30 på Norells, Norrköping (f.d. Restaurang Eklunden, Lindåkersg. 2)


På programmet:
Stämmoförhandlingar
Antagande av kommunalt handlingsprogram och kommunfullmäktigelistan

Kallelse och handlingar sänds till alla medlemmar ca 8 dagar före mötet.

Alla medlemmar och intresserade hälsas varmt välkomna!

För att smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka ska räcka till alla ber vi er anmäla närvaro till mail norrkoping@centerpartiet.se eller telefon 072-716 38 59 senast den 9 februari.

Möteshandlingar 2022:
Kallelse/påminnelse och föredragningslista , 459.6 kB.
Valberedningens förslag , 639.7 kB.
Årsredovisning för 2021 , 4 MB.
Policy gällande Centerpartiets verksamhet , 210.3 kB.
Verksamhetsplan 2022-2023 , 687.4 kB.
Budget 2022 (anmälan) , 452.6 kB.
Förslag till kommunalt handlingsprogram 2023-2026 , 1.6 MB.
Förtroendemannaförsäkran/kandidatpolicy , 758.3 kB.
Förslag till Valsedel 2022 , 1 MB.