Diskussionsgrupp kultur och fritid

Diskussionsmöte 3

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 13 september kl 18:30 träffas temagruppen Kultur och fritid för det tredje diskussionmötet. Vi kommer då fokusera på lösningar på problem, reformer och effektiviseringar.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Anne-Louise Israelsson för mer information.