Diskussionsgrupp skola, utbildning och barnomsorg

Diskussionsmöte 2

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 29 augusti kl 18-20 träffas temagruppen Skola, utbildning och barnomsorg för det andra diskussionmötet. Vi kommer då fortsätta med inventering inom det aktuella området med fokus på att få ner vilka frågor som är viktigast att gå vidare med. 

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Camilla Hahn för mer information.