Diskussionsgrupp skola, utbildning och barnomsorg

Diskussionsmöte 3

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 19 september kl 17-19 träffas temagruppen Skola, utbildning och barnomsorg för det tredje diskussionmötet. Vi kommer då fokusera på lösningar på problem, reformer och effektiviseringar.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Camilla Hahn för mer information.