Diskussionsgrupp vård och omsorg

Diskussionsmöte 4

Under augusti till oktober kommer vi diskutera hur vi vill att Centerpartiet ska arbeta och vilka frågor som är viktiga att ta ställning till inför det kommande valarbetet. Resultatet från gruppdiskussionerna ligger sedan till grund för att ta fram den lokala valplattformen inför valkampanjen 2022.

Den 10 oktober kl 18-20 träffas temagruppenVård och omsorg för det fjärde diskussionmötet. Vi kommer då fortsätta diskutera lösningar på problem, reformer och effektiviseringar och sammanställa vad gruppen kommer fram till.

Är du intresserad av att delta och vill veta mer - välkommen att kontakta samtalsledaren Markus Åkerman för mer information.