Gruppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade

Gruppmöte, 17.30 - ca 20.00, C-expeditionen (Nygatan 105B) eller digitalt pga pandemin