Gruppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade!

Gruppmöte, 17.30 - ca 20.00 på C-expeditionen (Nygatan 105B)