GRuppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade

Gruppmöte, 17.30 - ca 20.00, C-expeditionen (Nygatan 105B)

Fokus på detta mötet kommer att vara kommunens budget 2020 och kommande plan.