Gruppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade!

IGruppmöte, klockan 17.30 - ca 20.00, på C-exp (Nygatan 105B)

Välkommen!