Herrljunga får en våldspreventionsstrategi!

Allt fler barn och unga upplever våld under sin uppväxt, och i spåret av pandemin befaras även våldet i nära relationer ha ökat. Vi i Centerpartiet ser med stor oro på denna utvekling och vill göra vad vi kan för att motverka våldet. Därför tog vi initativ till Herrljungas första våldspreventiva strategi.

I våras la vi i Centerpartiet, tillsammans med Moderaterna, ett initiativärende om att utreda hur Herrljunga kommun kan arbeta våldsförebyggande över hela kommunen. På Kommunstyrelsen i augusti presenterade förvaltningen sitt förslag och vi fattade beslut om att starta upp projektet som kallas "Hela Herrljunga tillsammans" och dedikera över en miljon till projektet, med möjlighet till ytterligare medel.

Vi i Centerpartiet vill se ett samhälle fritt från våld, där alla som växer upp, bor och lever i vår kommun ska slippa uppleva våld. Vi är stolta över att vi tog initiativet till den här viktiga satsningen som vi tror kommer ha en positiv påverkan på vår kommun.