Vi vill införa Huskurage i Herrljunga kommun!

Varje år mördas 17 kvinnor och drygt 25 procent av kvinnor i Sverige har någon gång under sin livstid utsatts för våld i en nära relation. Våldet sker ofta inom hemmets fyra väggar.

Våld i nära relationer drabbar framförallt kvinnor och barn, men även män. Oavsett så behöver all form av våld stoppas. En stor del av det våld som drabbar kvinnor och barn sker inom hemmets fyra väggar där få kanske kan ingripa. Men det går att göra mer än idag.

Huskurage innebär att grannar uppmärksammas på att våld kan ske var som helst och alla boende uppmuntras till att agera då man hör eller ser något som inte känns bra. Flera kommuner och bostadsbolag har redan infört Huskurage och nu vill Centerpartiet i Herrljunga att Herrljunga kommun går samma väg. Vi har därför lämnat in en motion i kommunfullmäktige där vi vill att vårt kommunala bostadsbolag, Herbo, ska införa Huskurage i sina bostäder, samt att kommunen ska uppmuntra privata hyresvärdar att göra det samma.

Vi alla måste göra något för att uppmärksamma och stoppa våldet!

Om Huskurage:

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

För att öka kunskapen sätts en policy upp i trapphuset, policyn kommuniceras via bostadsbolag eller förening och varje enskilt hushåll får ett informationsbrev om våld och vikten av att agera vid oro! Det är gratis att införa Huskurage – men det kan kosta liv att inte införa.