Stötta våra lantbrukare

Det råder kris för våra svenska lantbrukare. Våra bönder har det just nu otroligt tufft med ökade drivmedelspriser och spannmålspriset, och kriget i Ukraina har ökat priserna ytterligare. Samtidigt vet vi att vi måste öka vår egen självförsörjningsgrad av livsmedel, det är nödvändigt för vår säkerhet.

Till stor del är detta en nationell fråga, men vi som kommun kan ändå göra något för att stötta våra lantbrukare under denna nu tuffa period. Ett sådant sätt är att reducera eller skjuta upp kostnaden för de tillsyner som kommunen är skyldig att göra på våra lantbruk. Dett har nu Centerpartiet i Herrljunga föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda,

Det liknar också den satsning som kommunen gjorde mot restaurangnäringen under pandemin, och vi borde ge liknande stöd till våra bönder.

På nationell nivå Centerpartiet de senaste veckorna drivit på och fått på plats en stödmiljard till lantbruket, men vi vill mer.

För att möta det akuta läget för svenska lantbrukare vill vi se ytterligare 2,1 miljarder i stöd. De pengarna bör gå direkt till animalieproduktion och till retroaktiv och maxad dieselnedsättning från nu i januari till i sommar, så att traktorerna kan fortsätta rulla. De här akuta pengarna är viktiga på kort sikt – bönderna måste klara vårbruket för att trygga vår matproduktion.