Vi vill ge kraft till våra barn och unga

Centerpartiet i Herrljunga vill ge alla barn och unga kraft att utvecklas. Vi vet att skolan spelar en avgörande roll för barns möjligheter senare i livet, och vi är därför också stolta över att Herrljungas skolor i flera år hamnat bra till i flera olika rankningar. Vi är dock inte nöjda här utan vill göra mer.

En nära och aktiv skola

Forskning har visat att en ökad mängd fysisk aktivitet under skoldagen både ökar elevers koncentration och bidrar till ökat välmående, vilket i sin tur underlättar främst för elever som är i behov av särskilt stöd. Därför vill vi satsa extra på detta och ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande och god hälsa.

Vi vill också göra vårt yttersta för att bevara vår nuvarande skolstruktur med många byskolor, detta för att vi vet att byskolorna både är viktiga för barns möjlighet till närhet till skolan, men också då byskolor bidrar med mycket till lokalsamhället.

En aktiv fritid för våra barn och unga

För att ge barn och unga kraft genom hela livet är även en aktiv och utvecklande fritid helt avgörande. Därför behöver vi också genomföra satsningar för att ge barn i Herrljunga kommun bättre förutsättningar till en fritid som stärker och stöttar våra barn.

Bland annat vill vi bygga en lek- och aktivitetspark (så kallad Pep-Park) i Mörlanda. Det handlar om att skapa en attraktiv miljö för både barn, ungdomar och vuxna som inspirerar till rörelseglädje och lek över generationsgränserna.

Idag finns en hinderbana i Mörlanda och där ser vi att det finns stor potential att utveckla denna och att den blir den del av den nya Pep-parken. Min förhoppning är att detta ska kunna bli något som även familjer utanför vår kommun ska komma hit för en stund full med glädje och rörelse, säger Emma Blomdahl Wahlberg förstanamn för Centerpartiet i kommunvalet.

Oavsett var i kommunen du växer upp ska du få goda förutsättningar och få kraft att utvecklas till den bästa versionen av dig själv. Därför har Centerpartiet i Herrljunga en rad fler satsningar för att ge kraft till våra barn och unga.

Centerpartiet i Herrljunga vill:

  • Att alla elever i våra grundskolor får daglig rörelse och fysisk aktivitet utanför schemalagda idrott- och hälsatimmar

  • Att alla kommunala förskolor i kommunen har minst två utevistelser per dag

  • Se fler spontanidrottsplatser på olika platser i kommunen

  • Bygga kommunens första lek- och aktivitetspark (Pep-Park) i Mörlanda

  • Utreda möjligheten till att erbjuda en fritidscheck till grundskoleelever

  • Utreda möjligheten att utveckla idrotts- och sportcenter med möjligheten till E-sporthall i Herrljunga

  • Se en mobil/ambulerande fritidsgård i kommunen

  • Utöka det våldsförebyggandearbetet för att fler ska få en trygg uppväxt genom hela livet

  • Skapa förutsättningar och ge föreningar verktyg att arbeta mot psykisk ohälsa