Vi vill ge kraft till våra företagare

Idag har Herrljunga kommun ett av Västra Götalands bästa företagsklimat, det är vi otroligt stolta över. Vi är övertygade om att vi snart kommer ha Sveriges bästa företagsklimat. För att det ska ske behöver vi fortsätta underlätta och möjliggöra för företagare att verka i hela vår kommun, och fortsätta det goda samarbetet mellan företagare och kommun.

Vi har många företag i vår kommun som växer, samtidigt har vi också många företag som är interesserade av att etablera sig här i vår kommun. För att vi ska kunna möta efterfrågan behöver vi ta fram mer industrimark, framförallt i Ljung/Annelund och Herrljunga.

Därför är ett av Centerpartiets vallöften just detta, att vi ska verka för att ta fram mer industrimark. Vi tror på den kraft som finns hos företagarna här, men också att Herrljunga kommun är en perfekt plats att etablera sig på och då behöver kommunen säkerställa att vi kan möta upp efterfrågan på mark.

Vi vill också fortsätta att stärka det samarbete som redan idag finns mellan företagare och kommunen på olika sätt, inklusive skolan. Vi vet att många företagare idag uppskattar samarbetet med kommunen och detta måste vi fortsätta utveckla och stärka.

För oss i Centerpartiet i Herrljunga är det helt självklart att vi ska stötta våra företagare på de sätt vi kan. Våra företagare är en grundbult i vår kommun och helt avgörande för kommunens tillväxt, säger Emma Blomdahl Wahlberg förstanamn i kommunvalet för Centerpartiet i Herrljunga.