Vi vill ge kraft till landsbygden

Vi vill utveckla hela vår kommun, och för att det ska ske behöver vi satsa på landsbygden lika mycket som tätorten. För en levande landsbygd leder till en levande kommun.

Vi är stolta över Herrljunga kommuns vackra landsbygd och vet att det finns en stor attraktionskraft där. Vi tror att fler vill leva och bo på landet, men för att det ska vara möjligt behöver vi satsa mer och utveckla båda infrastruktur och övrig kommunal service så att fler kan leva på landsbygden.

Vi har våra rötter på landsbygden och står stadigt fast där, därför är det självklart att vi har en rad vallöften som också bidrar till att utveckla vår landsbygd och där med hela vår kommun.

Centerpartiet i Herrljunga vill:

  • Att Gäsenegården blir en kraftgivande mötesplats med aktiviteter för alla åldrar

  • Planlägga för trygghetsboenden i både Ljung och Herrljunga

  • Bevara våra byskolor

  • Värna om vår biblioteksverksamhet både i Ljung och Herrljunga

  • Se över möjligheten att inrätta en bokbuss i kommunen

  • Att andelen lokalproducerad mat ökar inom kommunens verksamheter

  • Att det tas fram ny tomtmark för bostäder, särskilt i Ljung/Annelund

  • Att kommunen aktivt verkar för att underlätta samt utveckla boenden på landsbygden

  • Verka för att ett nytt tågstopp i Molla eller Mollaryd med god förbindelse med gång och cykelväg

  • Aktivt arbeta för bättre standard på landsbygdens vägnät