Nyhetsbrev 10 maj 2021

Centerpartiet växer i opinionen. Flera opinionsundersökningar i början av maj visar att stödet för Centerpartiet ökar. I Novus undersökning ökar Centerpartiet till 8,7 procent, den högsta nivån för C i Novus sedan januari 2020. I Aftonbladet Demoskop ökar Centerpartiet med två procentenheter till 11,8 procent, det bästa sedan oktober 2017.

Lena Mellin, krönikör i Aftonbladet, framhåller Annie Lööfs betydelse. ”Hon framstår i allt högre grad som ”the voice of reason”, förnuftets röst, i svensk politik. Hon håller inte på och kräver folks avgång stup i kvarten, eller vill fälla enskilda ministrar genom misstroendeförklaring för något de kanske gjort. Det medför att man spetsar öronen lite extra när hon är kritisk. Kritiken kan nämligen vara värd att ta på allvar.” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ep7LaG/annie-loofs-succe--basta-resultatet-sedan-2017

Mäns våld mot kvinnor kräver handlingskraft År efter år blir fler kvinnor trakasserade, hotade, misshandlade, våldtagna och mördade. Centerpartiet har lagt fram en rad förslag och kräver nu att regeringen visar den handlingskraft som saknats. https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-06-mans-vald-mot-kvinnor-kraver-handlingskraft 

 Inga förlängda restriktioner utan krisstöd Regeringen vill förlänga den tillfälliga serveringslagen fram till sista september. För Centerpartiet är det inte rimligt att lagen ska fortsätta gälla om inte också krisstöden förlängs. Om riksdagen ger regeringen möjlighet att strypa en bransch, måste man samtidigt fullt ut kompensera företagen ekonomiskt, säger Anders W Jonsson, vice partiledare. https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-05-c-inga-forlangda-restriktioner-utan-krisstod

 Förbjud Telia att kapa fasta nät Telia monterar ner det fasta telenätet i flera byar på den svenska landsbygden – utan att det finns mobiltäckning där. - Det är helt oacceptabelt att vissa byar får det sämre, trots att tekniken går framåt. Bor man på landet ska man ha mobiltäckning, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson. https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-04-emil-kallstrom-forbjud-telia-fran-att-kapa-fasta-nat

 Sluta motarbeta vindkraft till havs Den havsbaserade vindkraften har en potential att stå för en stor del av Sveriges vindkraftsproduktion – men det kommer inte ske av sig självt, utan det krävs ett medvetet arbete. – Nu måste regeringen se över de bromsklossar som finns för att på riktigt kunna bygga ut vindkraften, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson. https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-03-regeringen-maste-sluta-motarbeta-vindkraft-till-havs

 Abir Al-Sahlani får nyckelroll för arbetskraftsinvandring Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani har blivit utsedd till parlamentets förhandlare för en stor rapport om europeisk arbetskraftsinvandring. Uppdraget är en nyckelroll där Abir kommer ansvara för att ta fram förslag för ny lagstiftning på EU-nivå på området.  https://www.facebook.com/abiribryssel/posts/196055852335480

 Snabba på utbyggnaden av laddstolpar Rickard Nordin presenterar ett antal förslag för att snabba på utbyggnaden av laddstolpar. Se till att det går att bygga laddstolpar i lyktstolpar, se till att lantmäterier får bättre instruktioner samt att den som vill sätta upp en laddstolpe hemma ska kunna göra det. Se Rickard i TV 4:  https://www.tv4play.se/program/nyheterna/c-riktar-kritik-mot-regeringens-hantering-av-laddstoplar-f%C3%B6rl%C3%A5ngsamma/13338942utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_sharing