Delat försörjningsstöd bra för jämställdheten

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, är ett viktigt skydd. Det bör vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter finns men varje person har även eget ansvar att försöka bryta sitt bidragsberoende.

Den vanliga rutinen är att hela försörjningsstödet betalas ut till mannen i ett gift par trots att det är till för hela hushållet. Detta anser vi vara ett förlegat förfaringssätt. Kvinnan riskerar därmed att hamna i en beroendeposition till sin partner. För den som är utsatt för psykisk misshandel, våld eller hedersförtryck kan bidraget dessutom bli ett maktmedel.

Med hänsyn till ovanstående anser vi i Centerpartiet att försörjningsstödet bör bli mer jämställt och bör därmed betalas ut med hälften till vardera personen. Så borde det vara i alla kommuner men det är det inte.

Förfaringssättet infördes dock i Lunds kommun den 1 september i år. Malmö kommun är på Centerpartiets initiativ på väg att göra samma sak. Och det finns fler kommuner i Sverige där socialtjänsten har börjat arbeta så. I Kristianstads kommun är det möjligt att dela utbetalningen, men det görs inte per automatik. För en kvinna i beroendeställning kan det vara svårt att lämna in en sådan begäran.

Vi vill därför att arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun snarast beslutar att i de fall försörjningsstöd beviljas till hushåll där två parter lever i ett förhållande som gifta eller sambopar så ska försörjningsstödet betalas ut/delas i lika stora delar till båda personerna i hushållet.

Christina Nyström, ordförande Centerpartiet Kristianstad
Artikeln publicerad i Kristianstadsbladet den 19 september -19