FÖR Lunds BÄSTA


Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på Lunds framtid. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Lund en innovativ framtidskommun. Här ska företag kunna blomstra, jobb skapas och framtidstro formas. Lundaborna ska trivas i sin hemkommun och kunna ta del av ett sprudlande kulturliv, närproducerade råvaror och vacker natur. Lund ska vara en kommun med stark självkänsla och gott samarbete med grannkommuner och orter. Studenter och universitetet har en självklar roll i Lund, och vi vill fortsätta utveckla forskning och företagande i nära samverkan med akademin.

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors rätt till friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund ska inte begränsa en människas möjligheter att bestämma över sitt eget liv och framtid. Lund ska vara en öppen plats där människor på flykt ska kunna skapa sig en trygg tillvaro och där alla är välkomna.

Centerpartiet i Lund kommer att fortsätta vara den gröna, liberala kraften som vill att hela Lunds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i.

sol-has-bg

Centerpartiet LUNDs politik för mandatperioden 2022-2026

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Vi vill se ett Lund där makten ligger nära dig. Vi vill se ett Lund där individen står i fokus och inte får sina möjligheter begränsade. Vi vill se ett Lund där vi tar ansvar för miljön utan att hämma tillväxten. Vi vill se en stad med gröna torg och livliga parker där nöje, kultur och innovation sätts i fokus.

Det är inte politikerna som ökar tryggheten, skapar jobben eller räddar miljön. Det är människorna, medmänskligheten och förutsättningarna politiken ger dem.

Vi står för en politik som låter alla människor uppfylla sina drömmar!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.