Gruppmöte

18 mars kl. 18.30 är alla medlemmar och intresserade välkomna på gruppmöte, där vi bl. a. diskuterar de ärenden som kommer upp i styrelser och nämnder. Vi träffas i rådhuset.