Tommy Bengtsson: Bostadsbristen i vårt land, är en valfråga 2018!

Centerpartiet Trelleborgs Tommy Bengtsson skriver en tänkvärd insändare i dagens Trelleborgs Allehanda. I vårt land uppges det vara bostadsbrist i nio av tio kommuner. Boverkets beräkningar slår fast att 600 000 nya bostäder skulle behöva byggas fram till år 2025.

Byggtakten skulle enligt deras uppskattning vara att 80 000 bostäder byggs årligen under åren 2018–2021. Enligt Sveriges Byggindustrier kommer under 2018 endast 42 000 lägenheter påbörjas och under 2019 ännu färre, prognosen är 34 000 lägenheter.Bostadsfrågan har kommit i skymundan när våra politiker ägnar sin tid åt vård, skola och omsorg samt hårdare flyktingmottagning och fler poliser.  Nyproduktionen av bostäder är dyr och är sällan något alternativ för människor med lägre inkomster. En aktuell rapport från Konkurrensverket visar att kostnaden för att bygga bostäder i Sverige är 30 procent högre än i Finland och 60 procent högre än i Storbritannien. Under de senaste åren har Sverige jämfört med de andra länderna som ingår EU haft de särklass högsta byggnadskostnaderna. Vi ligger 66 procent över genomsnittet för EU. Samtidigt har skillnaderna ökat genom att byggkostnaderna minskat i 17 av de 28 länderna som ingår i EU. Det borde åtminstone vara svårt att hänvisa till brist på råvara i vårt land. Det finns olika anledningar till vårt lands höga byggnadskostnader med ett regelverk som försvårar och fördyrar byggandet. Ett annat faktum som leder till våra höga byggpriser samt lägre byggtakt är att marknaden helt domineras av fyra stora byggbolag, NCC, JM, Skanska och Peab. Bristande konkurrens gör att det inte finns några incitament för dessa jättar att pressa kostnaderna.Att skattesystemet och den långsiktiga bostadspolitiken måste ses över och förändras verkar de flesta vara överens om. Samtalen mellan regeringen och allianspartierna som startade efter valet 2014 bröt ihop direkt eftersom regeringen endast ville diskutera ett begränsat antal frågor. Bostadsmarknadens utveckling med priserna på småhus och bostadsrätter påverkar ju relationerna mellan storstäderna och övriga landet. Produktionskostnaden för nya lägenheter och boende är i regel densamma för stad och land. De flesta är inte intresserade av en nybyggd trea för cirka 10 000 kronor i månaden i mindre kommuner och orter med ett lägre attraktionsvärde.  På dessa orter finns möjligheter för att köpa en villa med en halverad månadskostnad på cirka 5 000 kronor i månaden.
Det känns som vår byggnation är riktad till människor med pengar och det medför i regel ingen omflyttning. Beskattningen av bostäder måste reformeras. Reavinstbeskattningen på bostäder som genomfördes för att finansiera sänkningen av fastighetsskatten på de dyrare bostäderna slog fel. Det har inneburit inlåsningseffekt, många bor kvar i för stora hus i stället för att byta till ett mer anpassat boende. Då hade boytan blivit fördelad på ett annat sätt och bostadsbristen hade sjunkit eller i bästa fall försvunnit. Genom att höja taket för fastighetsskatten kan en rejäl sänkning av reavinstskatten genomföras snabbt i avvaktan på en större bostads och skattereform.   Dagens skatter för hyresrätt är cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. I kommande reformer så måste denna orättvisa i beskattning neutraliseras. Det slår mot möjligheterna att bygga bra bostäder som fler har råd med till exempel våra ungdomar och nyanlända. I vårt grannland Norge finns ett bosparande för ungdomar till och med det år man fyller 33 år. Man får spara maximalt 25 000 om året med ett skatteavdrag på 5 000 kronor. Det maximala samlade beloppet som får vara innestående på kontot är 200 000 kronor. 60 procent av de norska ungdomarna i åldersgruppen 17–33 år är med och bosparar. Denna möjlighet måste också öppnas för våra unga så att de i framtiden har ett sparande som ger möjligheter till bolån hos reglerade banker med lägre ränta än osäkra blancolån med hög ränta.Tommy Bengtsson (C)Beddingestrand i maj 2018Byggtakten skulle enligt deras uppskattning vara att 80 000 bostäder byggs årligen under åren 2018–2021. Enligt Sveriges Byggindustrier kommer under 2018 endast 42 000 lägenheter påbörjas och under 2019 ännu färre, prognosen är 34 000 lägenheter.

Bostadsfrågan har kommit i skymundan när våra politiker ägnar sin tid åt vård, skola och omsorg samt hårdare flyktingmottagning och fler poliser.

 

 

ERBJUDANDE!

                Fri tillgång till allt på trelleborgsallehanda.se. Endast 1 krona första månaden.                         

 

 

Nyproduktionen av bostäder är dyr och är sällan något alternativ för människor med lägre inkomster. En aktuell rapport från Konkurrensverket visar att kostnaden för att bygga bostäder i Sverige är 30 procent högre än i Finland och 60 procent högre än i Storbritannien. Under de senaste åren har Sverige jämfört med de andra länderna som ingår EU haft de särklass högsta byggnadskostnaderna. Vi ligger 66 procent över genomsnittet för EU. Samtidigt har skillnaderna ökat genom att byggkostnaderna minskat i 17 av de 28 länderna som ingår i EU. Det borde åtminstone vara svårt att hänvisa till brist på råvara i vårt land. Det finns olika anledningar till vårt lands höga byggnadskostnader med ett regelverk som försvårar och fördyrar byggandet. Ett annat faktum som leder till våra höga byggpriser samt lägre byggtakt är att marknaden helt domineras av fyra stora byggbolag, NCC, JM, Skanska och Peab. Bristande konkurrens gör att det inte finns några incitament för dessa jättar att pressa kostnaderna.

Att skattesystemet och den långsiktiga bostadspolitiken måste ses över och förändras verkar de flesta vara överens om. Samtalen mellan regeringen och allianspartierna som startade efter valet 2014 bröt ihop direkt eftersom regeringen endast ville diskutera ett begränsat antal frågor. Bostadsmarknadens utveckling med priserna på småhus och bostadsrätter påverkar ju relationerna mellan storstäderna och övriga landet. Produktionskostnaden för nya lägenheter och boende är i regel densamma för stad och land. De flesta är inte intresserade av en nybyggd trea för cirka 10 000 kronor i månaden i mindre kommuner och orter med ett lägre attraktionsvärde.  På dessa orter finns möjligheter för att köpa en villa med en halverad månadskostnad på cirka 5 000 kronor i månaden.

  •       

Det känns som vår byggnation är riktad till människor med pengar och det medför i regel ingen omflyttning. Beskattningen av bostäder måste reformeras. Reavinstbeskattningen på bostäder som genomfördes för att finansiera sänkningen av fastighetsskatten på de dyrare bostäderna slog fel. Det har inneburit inlåsningseffekt, många bor kvar i för stora hus i stället för att byta till ett mer anpassat boende. Då hade boytan blivit fördelad på ett annat sätt och bostadsbristen hade sjunkit eller i bästa fall försvunnit. Genom att höja taket för fastighetsskatten kan en rejäl sänkning av reavinstskatten genomföras snabbt i avvaktan på en större bostads och skattereform.   Dagens skatter för hyresrätt är cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. I kommande reformer så måste denna orättvisa i beskattning neutraliseras. Det slår mot möjligheterna att bygga bra bostäder som fler har råd med till exempel våra ungdomar och nyanlända. I vårt grannland Norge finns ett bosparande för ungdomar till och med det år man fyller 33 år. Man får spara maximalt 25 000 om året med ett skatteavdrag på 5 000 kronor. Det maximala samlade beloppet som får vara innestående på kontot är 200 000 kronor. 60 procent av de norska ungdomarna i åldersgruppen 17–33 år är med och bosparar. Denna möjlighet måste också öppnas för våra unga så att de i framtiden har ett sparande som ger möjligheter till bolån hos reglerade banker med lägre ränta än osäkra blancolån med hög ränta.Tommy Bengtsson (C)Beddingestrand i maj 2018