• / Nyheter
  • / Skånsk järnväg kräver tvärpolitiskt samarbete

Skånsk järnväg kräver tvärpolitiskt samarbete

De skånska tåg- och järnvägsproblemen kräver långsiktiga och blocköverskridande lösningar, skriver Centerpartiets Birte Sandberg och Patrik Holmberg.

Den senaste tidens problem i den skånska tågtrafiken kräver långsiktiga lösningar. Underhåll och utbyggnad av den skånska järnvägen är utan tvekan eftersatt och det är tydligt att behoven inte har tillgodosetts från nationellt håll. Därför behövs nu breda överenskommelser bland skånska politiker för att gemensamt driva på mot regeringen för de skånska behoven. Efter valet måste det vara de styrandes uppgift att bjuda in till parlamentariska diskussioner för en gemensam linje. 

Problemen i tågtrafiken har varit vardagsmat för många över hela Skåne en längre tid och det har intensifierats den senaste tiden. Orsaken är bristfälligt underhåll av järnvägen och kapacitetsbrist på många håll. Mellan Kristianstad och Hässleholm finns till exempel ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår och det finns behov av utbyggnad till fyrspår på flera sträckor. 

Det är glädjande nog fler och fler som väljer kollektivtrafiken för att ta sig fram i vardagen, men när pendlare upplever att tågtrafiken inte är att lita på står vi inför stora problem. Det måste bli möjligt för fler att ställa bilen och välja tåget. 

Långsiktiga satsningar måste på plats om vi ska nå hållbara förändringar. Men det finns också åtgärder att göra på kort sikt, vilket också måste till om vi inte ska förlora pendlare. För att nå stabilitet och pålitlighet i den skånska tågtrafiken har Centerpartiet i Region Skåne ett antal förslag:

  •   Ta fram en blocköverskridande linje gentemot regeringen 

Skåne behöver bättre kunna påtala de regionala behoven. Besluten om hur järnvägen ska underhållas och byggas ut fattas inte på regional nivå och det är uppenbart att de skånska behoven inte har tillgodosetts. Därför måste det vara dags för en bred överenskommelse gällande tågtrafiken så att Skåne gemensamt kan driva på för bättre satsningar i regionen. Det ska inte spela någon roll vem som styr i Region Skåne, prioriteringen av de skånska spåren ska vara intakt. 

  •  Rusta spåren effektivare

Medel för upprustning tillsätts från regeringen, och här måste satsningarna bli mer offensiva. Centerpartiet har budgeterat 4 miljarder kronor mer än regeringen för just upprustning av de regionala banorna. Det är en fråga som måste prioriteras. Reglerna för så kallad förskottering, att låna pengar för att tidigarelägga infrastruktursatsningar, behöver också ändras. I dag tillåts det bara vid nybyggnation och inte underhåll. Centerpartiet Region Skåne har föreslagit en förändring som avslogs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet så sent som i höstas, nu har frågan återigen aktualiserats av Liberalerna. 

  •   Stoppa obehöriga på spåren

Problemet med att obehöriga befinner sig på spåren blir allt större och orsakar varje år mängder med förseningar och kostnader i miljonbelopp. De senaste fem åren har tiden som tåg är försenade på grund av detta fördubblats, enligt Trafikverket. Här behöver vi arbeta mer offensivt med både befintliga och nya lösningar. Ett exempel är så kallade pyramidmattor som har testats på försök på flera håll i landet med väldigt goda resultat. 

  •   Informationen till personal och resenärer måste bli bättre

Ofta beror informationsbrist på att personalen själva inte på ett effektivt sätt kan få information om trafiksituationen. Det leder i sin tur till att resenärerna inte får information, vilket skapar frustration och osäkerhet.

  •   Bygg för framtiden

Höghastighetsspår norrut från Malmö med stopp i Lund och Hässleholm kommer avlasta de regionala banorna och innebära en reell konkurrent till flyget när det gäller resor till Stockholm. Centerpartiet vill att en sådan satsning lånefinansieras, på samma sätt som bygget av Öresundsbron, så att regionala satsningar inte drabbas. Lösningar som System 3 – de nya tvåvåningstågen som ska gå mellan Helsingborg och Köpenhamn kommer också avlasta spåren och öka kapaciteten. Sådana satsningar behöver vi fler av. 

Det måste bli slut på pajkastning och diskussioner om vem som bär skulden för vad. Det är dags att fokusera framåt och inse att de långsiktiga lösningarna måste vi uppnå tillsammans. 

 

Birte Sandberg (C)

Gruppledare Region Skåne

Patrik Holmberg (C)

Ledamot Regionala utvecklingsnämnden i Regon Skåne