Trelleborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / EN LEVANDE LANDSBYGD FÖR INNOVATIONER

EN LEVANDE LANDSBYGD FÖR INNOVATIONER

Igår träffade Centerpartiet Claes Stenmark som vill öppna en klimatsmart pizzeria med närproducerade råvaror i Skegrie. Projektet har prisats av Vinnova, Energimyndigheten och EU. Restaurangen ska vara inuti ett växthus och ta tillvara på spillvärme och restvatten. I växthuset kommer även flera av råvarorna till restaurangen att odlas.

Men bygglovet är upphävt eftersom växthuset ska byggas på mark som klassas som jordbruksmark. En sexa p...å en den tiogradiga skalan. Nu ligger ärendet på mark- och miljööverdomstolens bord.

För Centerpartiet i Skåne är det självklart att innovativa lösningar som möter klimathotet och som samtidigt främjar närproducerade livsmedel måste ses som ett väsentligt samhällsintresse. Oavsett var etableringen sker. Den privata samhällsservicen och besöksnäringen måste få leva även på landsbygden.

Medverkande på träffen var Kristina Yngwe, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, och Annette Linander, vice ordförande i regionstyrelsen, Patrik Holmberg, ordförande Trelleborg och Mats Sjöslätt ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg.

Delar av bild och text är saxat från Centerpartiet Skånes facebook.